Menu

Praktische info

Schooltijden

Op de Ploeg werken wij met een 5-gelijke-dagenmodel. Alle kinderen gaan alle schooldagen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. De leerlingen nemen voor de ochtend en middagpauze eten en drinken mee. Tijdens de pauzes spelen de leerlingen buiten, onder begeleiding van leerkrachten, onderwijsassistenten en stagiaires. De kinderopvang is geopend van 7.30 tot 18.30 uur.

Schooltijden

Ziekmelden en verlof aanvragen

In Nederland zijn alle kinderen vanaf de eerste dag van de nieuwe maand nadat ze 5 jaar zijn geworden leerplichtig. Dit betekent dat leerlingen niet zonder geldige reden van school mogen wegblijven. Wel kan een leerling in bijzondere situaties vrij krijgen. Dit verlof moet ten minste twee weken van te voren worden aangevraagd bij de schoolleider (calamiteiten uitgezonderd). Hiervoor maak je gebruik van het formulier verlofaanvraag die je bij de directeur op kunt vragen. Ook voor verlof van kinderen op 4-jarige leeftijd verzoeken wij je het verlof aan te vragen. Hiermee kunnen wij op een juiste manier afwezigheid registreren. Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zullen we dit melden bij de leerplichtambtenaar. 

Bij ziekte van een leerling, kunnen ouders dit voor 8.15 uur telefonisch doorgeven aan de school via het nummer 055-54 11 335.

parro logo resized

Parro en ouderportaal

We onderhouden graag goed contact met de ouders en verzorgers van onze leerlingen. Daarvoor gebruiken we Parro, een gebruiksvriendelijk en veilig online communicatieplatform. Hierop delen we bijvoorbeeld activiteiten die op de planning staan of het regelen daarvan, zoals de 10-minutengesprekken. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook foto’s van een schoolreisje vinden.

Om ouders en verzorgers inzicht te geven in de ontwikkeling van hun kind, maken we gebruik van Ouderportaal. Dit is een platform waarin je snel en eenvoudig informatie vindt over bijvoorbeeld de leerresultaten van jouw kind. 

Wanneer je kind is aangemeld, dan krijg je toegang tot Parro en Ouderportaal.

Klik hier om in te loggen

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Onderwijs is gratis. Om extra activiteiten te organiseren waarvoor wij geen vergoeding krijgen van de overheid, vragen we aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage voor onze school. De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2023-2024 is € 27,50.

Schoolvakanties 2023-2024

Officiële vakanties, alle kinderen vrij

 • Herfstvakantie 14 oktober tot en met 22 oktober
 • Kerstvakantie 23 december tot en met 7 januari
 • Voorjaarsvakantie 17 februari tot en met 25 februari
 • Goede Vrijdag 29 maart
 • Paasmaandag 1 april (geen grap!)
 • Meivakantie 27 april tot en met 12 mei
 • Hemelvaart: donderdag en vrijdag 9 en 10 mei (valt in de meivakantie)
 • Pinksterweekend 19 en 20 mei
 • Zomervakantie 13 juli tot en met 25 augustus

Vrije dagen voor alle kinderen

 • Vrijdag voor de herfstvakantie 13 oktober
 • Dinsdag 14 november, studiedag
 • Woensdag 6 december, studiedag
 • Vrijdag voor de kerstvakantie 22 december
 • Vrijdag 26 en maandag 29 januari, studiedagen (lang weekend)
 • Dinsdag na Pinksteren 21 mei
 • Woensdag 19 juni studiedag
 • Vrijdag voor de zomervakantie 12 juli

Schoolvakanties 2024-2025

Officiële vakanties, alle kinderen vrij

 • Herfstvakantie 26 oktober tot en met 3 november
 • Kerstvakantie 21 december tot en met 5 januari
 • Voorjaarsvakantie 22 februari tot en met 2 maart
 • Goede Vrijdag 18 april
 • Meivakantie 19 april tot en met 4 mei
 • Bevrijdingsdag 5 mei
 • Hemelvaartsdag donderdag 29 en vrijdag 30 mei (studiedag)
 • Pinksterweekend 9 (tweede pinksterdag) en 10 juni (studiedag)
 • Zomervakantie 19 juli tot en met 31 augustus

Overige vrije dagen voor alle kinderen

 • Donderdag 3 oktober, studiedag
 • Vrijdag 20 december, studiedag (vrijdag voor de kerstvakantie)
 • Vrijdag 31 januari en maandag 3 februari, studiedagen (lang weekend)
 • Woensdag 25 juni, studiedag
 • Vrijdag 18 juli, studiedag (vrijdag voor de zomervakantie)

Je kind aanmelden op onze school?

Als je kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal! Sinds 2022 is op de basisscholen van PCBO Apeldoorn, de Veluwse Onderwijsgroep en Leerplein055 de manier van aanmelden en toewijzen van plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk. Voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing. Hierdoor heeft elk kind in Apeldoorn onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur.

Aanmelden