Menu

Onze missie & visie

DSC00230

Onze visie

De Ploeg is een Integraal Kindcentrum waar kinderen waarden meekrijgen vanuit de christelijke identiteit. We vinden het belangrijk dat kinderen de kans krijgen om te groeien naar autonome persoonlijkheden, die hun talenten benutten en beschikken over voldoende vaardigheden om een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij.

Onze kernkwaliteiten

  • Veilig en prettig pedagogisch klimaat
  • Afstemming op individuele onderwijsbehoeften
  • Hoge ouderbetrokkenheid
  • Talentontwikkeling
  • Hoog opgeleid personeel
  • Procesgericht leren tijdens door middel van thematisch onderwijs 
  • Erkende kanjerschool
  • Duurzaam nieuw schoolgebouw met een groen schoolplein
DSCF8036 highres

Identiteit

De Ploeg is een open christelijke basisschool. Ook gezinnen met een niet christelijke levensovertuiging zijn welkom op De Ploeg. Wij werken op basis van respect voor elkaar en we zien om naar onze medemens. We vertellen verhalen uit de Bijbel, we zingen liedjes met een christelijke achtergrond en we bidden. Ieder jaar is er uitgebreid aandacht voor het kerst- en het paasfeest. We verwachten dat alle kinderen meedoen met onze lessen godsdienstige vorming en onze activiteiten rond onze Christelijke feestdagen.