Menu

Ouderparticipatie

Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid 3.0

Een school kan niet zonder de leerlingen, maar een school kan ook niet zonder ouders. Samen hebben we een belangrijke rol in de opvoeding van de leerlingen. Wij hechten er daarom veel belang aan ouders te betrekken bij de diverse activiteiten op school.

De Ploeg en Kinderopvang Doomijn zijn als Integraal Kindcentrum De Ploeg gecertificeerd voor het keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0. Daarmee voldoen we aan de 10 criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0:

 • Er is een heldere visie op ouderbetrokkenheid
 • Ouders en verzorgers denken en doen actief meedoen aan het schoolbeleid
 • We zijn open en gastvrij
 • Samen nemen we onze verantwoordelijk voor goed onderwijs
 • We communiceren vanuit gelijkwaardigheid
 • Samen zijn we verantwoordelijk
 • Er is een heldere en eerlijke communicatie
 • We zijn openheid en duidelijk over klachten
 • We verwachten een hoge opkomst bij contactmomenten
 • We hebben respect voor wettelijke criteria

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. De medezeggenschapsraad beslist en denkt mee over diverse zaken die de school aangaan zoals het schoolplan, de schoolgids en het activiteitenplan. Belangrijke besluiten die de het bestuur wil nemen, moeten worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan het bestuur. Dit kan de MR gevraagd én ongevraagd doen.

Namens onze ouders hebben zitting in de MR: Jamie Scherer Jansen, Peter Zaagsma en Marieke de Glopper
Namens ons team hebben zitting in de MR: Annique Dijkman, Swaniek van der Woude en Rina Havekes.

Eens per 6 weken komt de MR bij elkaar en vergaderen. Ongeveer een week voor elke MR vergadering kun je de agenda van de vergadering op deze site vinden, zodat je weet wat er besproken wordt. Ook kunnen jullie op deze pagina het jaarverslag van de MR van vorig jaar vinden. Als je meer wil weten of een keer aan wil schuiven bij een MR vergadering, voel je welkom: stuur dan een mailtje naar [email protected].

Jaarplanning MR 2023-2024

Vergaderdatum
Thema's
Maandag 4 september 2023
 • Vaststellen jaarplanning MR
 • Jaarplan 2023/2024
 • RI&E
 • Jaarverslag MR 2022-2023
 • Taakverdeling MR
 • Foto MR maken
Woensdag 25 oktober 2023
 • Vaststellen jaarbegroting
 • Begroting OR (23-24)
 • Eindbalans OR (22-23)
 • Ouderbetrokkenheid 3.0
 • Vaststellen jaarverslag MR (22/23)
 • Vergaderstructuur De Ploeg
Donderdag 30 november 2023
 • RI&E
 • Oudertevredenheid
 • Meerjarenplan school
Maandag 8 januari 2024
 • Ouderbetrokkenheid 3.0
 • Planning en organisatie (24-25)
 • RI&E
donderdag 29 februari 2024
 • Meerjarenplan
 • Taalmethodiek
donderdag 11 april 2024
 • Schoolgids 2024-2025
 • Scholingsbehoefte
 • Formatieplan 2024-2025

maandag 27 mei 2024 --> 4 juni 2024

 • Formatieplan 2024-2025
 • Schoolgids 2024-2025
 • Jaarplan evaluatie 2023/2024

Bekijk hier het jaarverslag MR PCBO De Ploeg 2022-2023!

OR v2

Ouderraad (OR)

De ouderraad is samengesteld uit enthousiaste ouders van leerlingen die op onze school zitten. De ouderraad vergadert zo'n acht keer per jaar, en organiseert leuke activiteiten voor de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan de avondvierdaagse, het sinterklaasfeest, kerstviering, paasontbijt, schoolreizen, kerk- en schooldienst, sportdag, kleuterfeest en nog veel meer. Lijkt het je leuk om onze ouderraad te versterken? Stuur dan een mailtje naar de ouderraad [email protected].

GMR 2 v2

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden onderwijsinhoudelijke en personeelszaken besproken die schooloverstijgend zijn. In de GMR zitten teamleden en ouders van diverse PCBO-scholen.