Onderwijs en opvang

Wij willen u graag een goede indruk geven van onze school en ons onderwijs. Hebt u kinderopvang nodig, dan bent u bij ons ook aan het goede adres: Samen met Doomijn Kinderopvangvormen we een Integraal Kindcentrum met een kinderdagverblijf voor 0 tot 4 jaar en met voor- en naschoolse opvang.

 

Onze identiteit

Kanjerschool

Op onze school werken we met de Kanjertraining. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten voor sociale situaties. De Kanjertraining gaat uit van de volgende afspraken:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen
  • We hebben plezier
  • We doen mee

 

Lees meer

Ouderbetrokkenheid 3.0

Binnen het Integraal Kindcentrum werken kinderen, medewerkers en ouders nauw samen. Wij zijn gecertificeerd voor Ouderbetrokkenheid 3.0 en voldoen hiermee aan een 10-tal criteria. Onze leerkrachten gaan samen met kinderen en hun ouders in gesprek over de ontwikkeling op school. Ouders kunnen de ontwikkeling van hun kind volgen omdat zij inzage hebben in de betreffende dossiers.

 

Lees meer

Onze school

Onze school ligt in de wijk de Maten en wordt bezocht door ongeveer 270 leerlingen. In ons onderwijs sluiten we aan bij het ontwikkelingsniveau van onze leerlingen. Leren vinden we belangrijk en daarom werken we hard aan het behalen van goede leerresultaten. Dit zie je terug in de uitstroom naar het voortgezet onderwijs.

Maar er is meer dat we belangrijk vinden:

  • zelfstandigheid en oplossend vermogen.
  • veilige en uitdagende leeromgeving.
  • talentontwikkeling
  • veel ruimte om te spelen en te bewegen.
  • rust en structuur
Hulp bij schoolkeuze?

Open dag. Komen jullie ook?

Het kiezen van een basisschool is een belangrijke beslissing voor jou als ouder en je kind. Benieuwd naar het onderwijs, de visie, sfeer en leerkrachten van PCBO De Ploeg? Kom dan naar onze open dag op woensdag 9 oktober 2019 of woensdag 8 april 2020. Tussen 9.00 en 12.00 uur staan onze deuren open.

Tijdens onze open dag kun je de sfeer proeven op onze school en in gesprek gaan met directie, leerkrachten, leerlingen of ouders over het onderwijs, de cultuur en de dagelijkse gang van zaken. Ook voor je peuter is deze open dag een leuk moment om alvast een kijkje te nemen op onze school.

Voor kinderen die in het schooljaar 2021/2022 vier jaar of jonger zijn, is er voldoende plek!

Op ons Integraal Kind Centrum (IKC) kun je tijdens de open dag ook een kijkje nemen bij onze buitenschoolse opvang en kinderopvang. Je kunt in gesprek gaan met pedagogische medewerkers van Doomijn.

Lees meer