Onderwijs en opvang

Wij willen u graag een goede indruk geven van onze school en ons onderwijs. Hebt u kinderopvang nodig, dan bent u bij ons ook aan het goede adres: Samen met Doomijn Kinderopvangvormen we een Integraal Kindcentrum met een kinderdagverblijf voor 0 tot 4 jaar en met voor- en naschoolse opvang.

 

Onze identiteit

School bekijken?

Bent u ook zo benieuwd naar de sfeer op onze school? Bekijk dan onze schoolfilm. Joshua en Nayana nemen u mee de school in. Op dit moment zit een echte rondleiding op onze school er helaas niet in. Maar de film geeft een goed beeld van de sfeer.

 

Kanjerschool

Op onze school werken we met de Kanjertraining. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten voor sociale situaties. De Kanjertraining gaat uit van de volgende afspraken:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen
  • We hebben plezier
  • We doen mee

 

Lees meer

Ouderbetrokkenheid 3.0

Binnen het Integraal Kindcentrum werken kinderen, medewerkers en ouders nauw samen. Wij zijn gecertificeerd voor Ouderbetrokkenheid 3.0 en voldoen hiermee aan een 10-tal criteria. Onze leerkrachten gaan samen met kinderen en hun ouders in gesprek over de ontwikkeling op school. Ouders kunnen de ontwikkeling van hun kind volgen omdat zij inzage hebben in de betreffende dossiers.

 

Lees meer

Onze school

Onze school ligt in de wijk de Maten en wordt bezocht door ongeveer 270 leerlingen. In ons onderwijs sluiten we aan bij het ontwikkelingsniveau van onze leerlingen. Leren vinden we belangrijk en daarom werken we hard aan het behalen van goede leerresultaten. Dit zie je terug in de uitstroom naar het voortgezet onderwijs.

Maar er is meer dat we belangrijk vinden:

  • zelfstandigheid en oplossend vermogen.
  • veilige en uitdagende leeromgeving.
  • talentontwikkeling
  • veel ruimte om te spelen en te bewegen.
  • rust en structuur

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de bouw van een nieuw schoolgebouw.

Hulp bij schoolkeuze?

Schoolkeuze

Woensdag 6 oktober is er van 9.00 tot 12.00 uur weer een open dag

In het schooljaar 2021-2022 hebben we nog een beperkt aantal plaatsen. Vanaf het schooljaar 2022-2023 betrekken we ons nieuwe gebouw en is er weer plaats genoeg. Tijdig inschrijven is en blijft echter wel gewenst.

Wij werken samen met Doomijn. Tijdens de open dag kun je ook een kijkje nemen bij het kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang en in gesprek gaan met pedagogische medewerkers.