Onderwijs en opvang

Wij willen u graag een goede indruk geven van onze school en ons onderwijs. Hebt u kinderopvang nodig, dan bent u bij ons ook aan het goede adres: Samen met Doomijn Kinderopvangvormen we een Integraal Kindcentrum met een kinderdagverblijf voor 0 tot 4 jaar en met voor- en naschoolse opvang.

 

Onze identiteit

Kanjerschool

Op onze school werken we met de Kanjertraining. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten voor sociale situaties. De Kanjertraining gaat uit van de volgende afspraken:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen
  • We hebben plezier
  • We doen mee

 

Lees meer

Ouderbetrokkenheid 3.0

Binnen het Integraal Kindcentrum werken kinderen, medewerkers en ouders nauw samen. Wij zijn gecertificeerd voor Ouderbetrokkenheid 3.0 en voldoen hiermee aan een 10-tal criteria. Onze leerkrachten gaan samen met kinderen en hun ouders in gesprek over de ontwikkeling op school. Ouders kunnen de ontwikkeling van hun kind volgen omdat zij inzage hebben in de betreffende dossiers.

 

Lees meer

Onze school

Onze school ligt in de wijk de Maten en wordt bezocht door ongeveer 270 leerlingen. In ons onderwijs sluiten we aan bij het ontwikkelingsniveau van onze leerlingen. Leren vinden we belangrijk en daarom werken we hard aan het behalen van goede leerresultaten. Dit zie je terug in de uitstroom naar het voortgezet onderwijs.

Maar er is meer dat we belangrijk vinden:

  • zelfstandigheid en oplossend vermogen.
  • veilige en uitdagende leeromgeving.
  • talentontwikkeling
  • veel ruimte om te spelen en te bewegen.
  • rust en structuur

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de bouw van een nieuw schoolgebouw.

Hulp bij schoolkeuze?

Open dag woensdag 5 april 2023

Op woensdag 5 april 2023 tussen 9.00 – 12.00 uur staan de deuren van bijna alle basisscholen in de gemeente Apeldoorn open voor kinderen en hun ouders die een nieuwe basisschool zoeken. Vooraf online oriënteren op de basisscholen kan via www.basisscholenapeldoorn.nl. Maak kennis met verschillende scholen en hun teams!

Wij werken samen met Doomijn. Tijdens de open dag kun je ook een kijkje nemen bij het kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang en in gesprek gaan met pedagogische medewerkers.

Alvast kennismaken
Ook voor je peuter is deze open dag een leuk moment om alvast een kijkje te nemen op school. Het is een mooie gelegenheid om op een laagdrempelige manier de sfeer te proeven op een basisschool. Scholen werken samen met een of meerdere kinderopvangorganisaties in de school of in de buurt van de school. Op de open dag kun je meestal ook een kijkje nemen bij de buitenschoolse opvang en in gesprek gaan met de pedagogisch medewerkers.

Voor meer informatie over de scholen ga je naar www.basisscholenapeldoorn.nl