Menu

Voor ouders

Plezierig contact met ouders

We vinden het contact met ouders erg belangrijk; zij zijn immers de belangrijkste partners in de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Naar ouders toe is er sprake van een laagdrempelige sfeer. Een goede communicatie en een intensief contact zijn hierbij van groot belang. We respecteren de diversiteit onder ouders en verwachten dat ook van ouders onderling; er is ruimte voor andersdenkenden en andere culturen. We vragen ouders de christelijke identiteit van de school te respecteren.

Praktische informatie

Benieuwd naar onze schooltijden en vakanties bijvoorbeeld? Alle praktische informatie voor ouders/verzorgers is hier te vinden. 

Praktische informatie

ouderparticipatie3

Ouderparticipatie

Een school kan niet zonder de leerlingen, maar een school kan ook niet zonder ouders. Samen hebben we een belangrijke rol in de opvoeding van de leerlingen. Wij hechten er daarom veel belang aan ouders te betrekken bij de diverse activiteiten op school.

Lees meer over ouderparticipatie

Het Centrum voor Jeugd en gezin

Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) is er voor alle vragen over opgroeien en opvoeden.

Je kunt er terecht voor advies, begeleiding en hulp, vanaf het begin van de zwangerschap tot aan het moment dat je kind volwassen is. Of het nu om babyverzorging gaat of om lastige pubers, om voeding en gezondheid of ontwikkeling en gedrag. Ook jongeren zelf kunnen bij het CJG terecht, met vragen en/of hulp.

Binnen het CJG vind je alle deskundigheid van verschillende professionals op één plek. Denk hierbij aan de orthopedagoog, de (school-)maatschappelijk werker, de jeugdarts en jeugdverpleegkundige en de jeugdhulpverlener. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige CJG komen regelmatig op onze school. Zij nodigen je tijdens de basisschoolperiode een aantal keren uit om de gezondheid, groei en ontwikkeling van je kind goed te kunnen volgen.

www.cjgapeldoorn.nl