Wat mag je van PCBO scholen verwachten?

PCBO De Ploeg is een van de 25 christelijke basisscholen van de stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs (PCBO) Apeldoorn. De scholen geven gezamenlijk les aan ruim 5600 kinderen en bestaat uit ongeveer 550 onderwijs- en ondersteunende professionals. De Raad van Bestuur bestaat uit twee personen, de Raad van Toezicht uit zes personen. De basisscholen worden door een stafbureau ondersteunt op gebied van Facilitair, ICT, Onderwijskwaliteit, HR en Marketing- en Communicatie. Door deze manier van organiseren zetten we een professionele onderwijsorganisatie neer.

Ruimte voor groei Ruimte voor groei is het motto van PCBO Apeldoorn. Want de basisschool is niet zomaar een schoolperiode. Het is de tijd waar je als kind de basis krijgt voor de rest van je leven. Hoe je leert. Hoe je denkt. Hoe je speelt. Je talenten ontdekt. Waar je les krijgt van bevlogen mensen. Waar je groeit!

Wij werken samen met kinderen en ouders om het beste in hen naar boven te halen. Iedere PCBO-school doet dat vanuit zijn eigen karakter en zijn eigen identiteit. Er is daarom altijd een school die bij u en uw kind past. Dat is onze kracht. Onze normen en waarden worden gevormd door het christelijke geloof. Ieder kind is welkom ongeacht zijn of haar achtergrond. Lees alles over PCBO Apeldoorn op www.pcboapeldoorn.nl

De PCBO scholen hebben veel overeenkomsten. Essentieel is dat je kind centraal staat. Je kind wordt herkend en erkend. Je kind wordt gezien, zoals het is met al zijn talenten, zijn gedachten, gevoelens en gedrag. Hoe we daar concreet mee omgaan, kun je hieronder lezen. We geven uitleg over onze werkwijze aan de hand van onderwerpen die jij als ouder belangrijk vindt.

Veiligheid

Je wilt dat je kind zich veilig voelt

Je kind in een veilige schoolomgeving achterlaten, waar het gewaardeerd en gezien wordt, is een basisvoorwaarde die je hebt als ouder. In praktische zin regelen basisscholen daarvoor zaken als: veilige speeltoestellen, toezicht op het speelplein, voorschriften rondom voedselallergieën en bijhouden of iedereen aanwezig is.

Maar je kind ‘voelt’ zich veilig in een prettige sfeer waar iedereen zichzelf mag zijn. Een omgeving, waar pesten zo veel mogelijk de kop in wordt gedrukt en waar structuur en dagritme duidelijkheid geven. Wij werken daarom met gedragsregels en een veiligheidsplan. Maar nog belangrijker is onze continue aandacht voor je kind als individu en als deelnemer van de groep.

Je wilt dat je kind aandacht krijgt

De meeste ouders vinden aandacht voor hun kind op school belangrijk. Aandacht, zodat je kind op zijn eigen niveau veel kan leren. Maar ook persoonlijke interesse voor je kind. Binnen een klas met uiteenlopende verschillen tussen kinderen, is het belangrijk dat de leerkracht jouw kind ziet en kent. Als je kind bijvoorbeeld iets wil vertellen, krijgt het daarvoor de ruimte.

Als ouder ben je ervaringsdeskundige en kun je goed aangeven welke aandacht je kind nodig heeft. Onze scholen, waar sprake is van goede communicatie tussen ouders en leerkracht, scoren dan ook hoog op tevredenheid.

Je wilt dat je kind zijn talenten gebruikt

Ieder kind heeft een talent, waarin het uitblinkt. De één kan goed rekenen, de ander samenwerken, sporten of tekenen. Een goede leerkracht creëert een omgeving, waarin je kind wordt uitgedaagd om zijn talenten te ontdekken. En geeft ruimte voor initiatief.

Door deze aandacht voor talentontwikkeling, leert je kind zijn eigen kwaliteiten kennen en die van anderen respecteren. Dit geeft je kind zelfvertrouwen.

Je wilt dat je kind les krijgt van bevlogen mensen

Als ouder zie je graag een professionele leerkracht die dat uit je kind haalt uit, wat er in zit.

Leraren zijn immers onderwijsprofessionals. Zij kennen de sterke en minder sterke kanten van je kind als leerling en zijn bekend met je kind en zijn onderwijsbehoeften. Daarnaast is een goede leraar zich bewust van zijn rol als aanspreekpunt en informatiebron voor jou als ouder over je kind. Daarom vinden wij een goed contact met ouders heel belangrijk.

Bij onze bevlogen leerkrachten is er een prettige sfeer in de klas. Je kind krijgt de normale lesstof maar ‘met menselijke franje’.

Je wilt dat je kind blij thuiskomt

Met als gevolg dat je als ouder kunt genieten van je kind. Een blij kind heeft zelfvertrouwen, is gemotiveerd, kan én wil presteren. Je kind komt thuis en laat trots zijn werkje zien en vertelt wat het heeft geleerd.

PCBO staat voor duidelijke normen en waarden, voor leerprestatiegericht onderwijs en voor een brede ontwikkeling van het kind. PCBO zet het kind centraal en wordt gekenmerkt door haar levensbeschouwelijke identiteit.

Bekijk de inspirerende film over hoe we bij PCBO Apeldoorn 'Samen het verschil maken'.