Opgroeien in Apeldoorn is leuk, veilig en gezond!

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor ieder gezin voor vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. De schoolarts en schoolverpleegkundige werken vanuit het CJG en komen regelmatig op onze school.

De gezondheid van uw kind volgen

Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van uw kind. In het jaar dat uw kind vijf jaar is, wordt u uitgenodigd om samen naar het CJG te komen. De schoolverpleegkundige meet en weegt uw kind en bespreekt de groei, ontwikkeling en gezondheid. Ook wordt er een ogentest en gehoortest gedaan. U kunt uw vragen stellen en eventuele zorgen delen. Eventueel maakt het CJG dan nog een extra afspraak met u en uw kind of maken ze een afspraak met de schoolarts van het CJG. Als uw kind in groep 2 zit, krijgt u een vragenlijst van de logopediste van het CJG. Dit gaat over taal en praten. Ook de leerkracht van uw kind krijgt een vragenlijst. Het kan zijn dat ze u uitnodigen voor een afspraak bij de logopediste als dat voor uw kind helpend kan zijn. Als uw kind in groep 7 zit wordt u uitgenodigd om samen met uw kind naar het CJG te komen. Ze meten en wegen uw kind. Ook nemen ze tijdens dit onderzoek de tijd om vragen te beantwoorden en kunt u eventueel uw zorgen delen. In dit gesprek bespreekt u ook met elkaar de lichamelijke veranderingen van uw kind in de (komende) puberteit.

Kernteam

Maakt u of de leerkracht van uw kind zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de intern begeleider van onze school advies aan het kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u en uw kind mee. Samen kunt u bespreken en bekijken wat er eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg.

Contact