Onze school: open en gastvrij

We staan 52 weken per jaar voor u klaar: In een open en gastvrije sfeer verzorgen wij onderwijs en kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dit doen we samen met onze leerlingen, hun ouders en ons team van medewerkers.

Speerpunten

Onze visie wordt naar de praktijk vertaald in de volgende speerpunten:

  • ontwikkelingsgericht onderwijs
  • excellent onderwijs in taal, spelling, rekenen en lezen
  • extra handen in de school maakt onderwijs op maat mogelijk
  • een gevarieerd onderwijsaanbod met ruimte voor sport en spel, wereldoriëntatie en creatieve vakken
  • meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen bij ons de ruimte
  • ouderbetrokkenheid 3.0 betekent een sterke driehoek LLO (leerling-leerkracht-ouder)
  • werken vanuit een open christelijke identiteit gebaseerd op wederzijds respect
  • kanjertraining vergroot de weerbaarheid en voorkomt pestgedrag

Pittig Plus!

Kinderen die extra uitdaging nodig hebben halen hun hart op met de opdrachten van de Pittige Plustorens. Door verrijkings- en verdiepingsopdrachten te doen, ontwikkelen kinderen tal van vaardigheden zoals samenwerken, structureren en plannen.

Sportief!

De Ploeg is een sportieve school. Alle groepen bewegen een paar keer in de week in onze gymzaal naast de school. Ook op ons grote plein en op het grasveld is er volop ruimte om te bewegen en te spelen. Natuurlijk doen we regelmatig mee met grote sporttoernooien en lopen we de Avondvierdaagse. 

Creatief!

Natuurlijk maakt groep 8 als afscheid een musical. Maar ook alle andere kinderen ontwikkelen hun creatieve vaardigheden op onze school. Voor alle groepen zijn er creatieve circuits met o.a handvaardigheid, tekenen, toneel en muziek.

ICT

Op De Ploeg heeft ICT een vaste plek in het onderwijs. ICT ondersteunt zowel leerlingen als leerkrachten bij het leerproces.

 

Is uw belangstelling gewekt?

Als u nieuwsgierig bent geworden naar de school kunt u een afspraak maken met de directeur voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Contact