Na de basisschool ...

Na de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Wij vinden het belangrijk een schooladvies te geven dat past bij jouw zoon of dochter.

Overgang naar middelbare school

Gedurende de jaren volgen we al onze leerlingen en vormen we ons een goed beeld van jouw kind. Aan het eind van groep 7 gaan we voor het eerst met elkaar in gesprek over het advies voor de middelbare school. Dit noemen we het voorlopig advies. Voor dit gesprek, hebben we als school het voorlopig advies vastgesteld. Dit doet de leerkracht (of leerkrachten) van uw kind, samen met de intern begeleider en de directeur. Hierbij wordt gekeken naar de resultaten in groep 6 en in groep 7, maar nog belangrijker: we kijken ook goed naar hoe jouw kind is. Hoe is de werkhouding en het werktempo? Hoe gaat jouw kind om met huiswerk? Hoe (graag) leest jouw kind?

Na dit gesprek gaat jouw kind met het voorlopig advies naar groep 8. In groep 8 kan het kind zich nog verder ontwikkelen. In januari bekijken wij het advies opnieuw. Tussen 10 en 31 januari komen wij met een definitief advies. Ook dit advies komt, net als het voorlopig advies van groep 7, tot stand in overleg tussen leerkrachten, intern begeleider en directeur. Ook nu wordt gekeken naar resultaten en het kind. Na dit definitieve advies maken alle leerlingen begin februari de doorstroomtoets. Het definitieve advies kan aan de hand van deze doorstroomtoets nog aangepast worden. Let op: dat kan alleen als het kind de doorstroomtoets beter maakt dan vooraf ingeschat. In die gevallen gaan wij wederom met jou in gesprek om het definitieve advies te heroverwegen.