Schoolkeuze

Het kiezen van een basisschool die past bij je kind, is een van de belangrijkste keuzes die je als ouder maakt. De onderwijsvisie van de school moet aansluiten bij wat jij belangrijk vindt.

Uw kind is in principe van harte welkom op De Ploeg. Houdt u er echter rekening mee dat er in het huidige en in het volgende schooljaar (‘21-‘22) geen ruimte is voor instroom van nieuwe leerlingen in groep 1. Vanaf schooljaar '22-'23 is er weer voldoende plek in groep 1.

Om zeker te zijn van een plekje op De Ploeg is het aan te raden uw kind op tijd bij ons aan te melden. Wij adviseren dan ook om rond de tweede verjaardag van uw kind contact met ons op te nemen.

Kinderen die op De Ploeg worden aangemeld in verband met een verhuizing zijn natuurlijk ook van harte welkom, mits er ruimte is in de groep waarvoor het kind wordt aangemeld.

Waarom De Ploeg?

Naast het leren en het behalen van goede resultaten vinden we het minstens zo belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan:

  • zelfstandigheid en oplossend vermogen
  • veilige en uitdagende leeromgeving
  • talentontwikkeling
  • veel ruimte om te spelen en te bewegen
  • rust en structuur

 

Accenten van De Ploeg

Onderwijs is veranderd. Geen krijtborden meer, saaie zwart-wit boekjes en klassikaal lesgeven is allang niet meer de standaard. Digitale onderwijsmethoden bieden de kinderen veel variatie in leren aan. Basisscholen bieden kinderen in de breedte ook veel meer aan dan vroeger. Elke school legt daarbij accenten op andere plekken.

  • In ons kindcentrum kiezen we bewust voor één klimaat met een duidelijke pedagogische visie, gebaseerd op de Kanjermethodiek
  • We willen uitblinken in taal, rekenen en lezen
  • We leveren maatwerk voor ieder kind
  • We zorgen voor binding in de buurt
  • We zijn het hele jaar open voor kinderopvang en/of onderwijs