Schoolkeuze

Het kiezen van een basisschool die past bij je kind, is een van de belangrijkste keuzes die je als ouder maakt. De onderwijsvisie van de school moet aansluiten bij wat jij belangrijk vindt.

Waarom De Ploeg?

Naast het leren en het behalen van goede resultaten vinden we het minstens zo belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan:

 • zelfstandigheid en oplossend vermogen
 • veilige en uitdagende leeromgeving
 • talentontwikkeling
 • veel ruimte om te spelen en te bewegen
 • rust en structuur

Aanmeldprocedure De Ploeg

Aanmelden op De Ploeg

Accenten van De Ploeg

Onderwijs is veranderd. Geen krijtborden meer, saaie zwart-wit boekjes en klassikaal lesgeven is allang niet meer de standaard. Digitale onderwijsmethoden bieden de kinderen veel variatie in leren aan. Basisscholen bieden kinderen in de breedte ook veel meer aan dan vroeger. Elke school legt daarbij accenten op andere plekken.

 • In ons kindcentrum kiezen we bewust voor één klimaat met een duidelijke pedagogische visie, gebaseerd op de Kanjermethodiek
 • We willen uitblinken in taal, rekenen en lezen
 • We leveren maatwerk voor ieder kind
 • We zorgen voor binding in de buurt
 • We zijn het hele jaar open voor kinderopvang en/of onderwijs

Overstappen van school

Het komt voor dat ouders hun kind tussentijds op een andere school willen plaatsen of juist bij ons op school willen plaatsen. In sommige gevallen is dat ook logisch omdat de kinderen bijvoorbeeld verhuizen. Maar soms is er meer aan de hand. Daarom heeft PCBO Apeldoorn met de andere schoolbesturen in Apeldoorn (Leerplein 055 en Veluwse Onderwijsgroep) afspraken gemaakt om het tussentijds van school wisselen zo veel mogelijk te beperken. Het wisselen van school vraagt namelijk tijd en is van invloed op de leerprestaties van kinderen.

Wanneer overstappen?

Overstappen gebeurt het liefst alleen aan het einde van het schooljaar. Er zijn situaties die reden zijn om op een ander moment te wisselen, namelijk:

 • Verhuizing
 • Er sprake is van een onoplosbaar conflict op de school.
 • De school de zorg niet meer kan leveren die nodig is.
 • Het kind moet speciaal onderwijsgaan volgen.

Bij verhuizing is overplaatsen meestal geen probleem. Dit vindt gewoon plaats op een datum die we samen met ouders bepalen. In de andere drie gevallen doorlopen we met u een stappenplan. Ouders die willen weten wat dit stappenplan inhoudt, kunnen contact opnemen met de directeur van onze school of kijken op www.pcboapeldoorn.nl/overstappen-van-school.

Kinderen die op De Ploeg in aanmerking komen voor plaatsing vanwege een overstap, zijn van harte welkom, mits er ruimte is in de groep waarvoor het kind wordt aangemeld.