Schoolkeuze

Het kiezen van een basisschool die past bij je kind, is een van de belangrijkste keuzes die je als ouder maakt. De onderwijsvisie van de school moet aansluiten bij wat jij belangrijk vindt.

Starten op de Ploeg In principe is ieder kind welkom op de Ploeg. In het schooljaar 2021-2022 is er geen ruimte voor instroom van nieuwe leerlingen in groep 1. Vanaf schooljaar 2022-2023 is er wel weer plek. Het is aan te raden om uw kind op tijd, rond de tweede verjaardag, bij ons aan te melden.

Op dit moment wordt door de schoolbesturen in Apeldoorn gewerkt aan nieuw plaatsingsbeleid. Om die reden kan een plekje op De Ploeg niet worden gegarandeerd.

Om zeker te zijn van een plekje op De Ploeg is het aan te raden uw kind op tijd bij ons aan te melden. Wij adviseren dan ook om rond de tweede verjaardag van uw kind contact met ons op te nemen.

Kinderen die op De Ploeg worden aangemeld in verband met een verhuizing zijn natuurlijk ook van harte welkom, mits er ruimte is in de groep waarvoor het kind wordt aangemeld.

Waarom De Ploeg?

Naast het leren en het behalen van goede resultaten vinden we het minstens zo belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan:

  • zelfstandigheid en oplossend vermogen
  • veilige en uitdagende leeromgeving
  • talentontwikkeling
  • veel ruimte om te spelen en te bewegen
  • rust en structuur

 

Accenten van De Ploeg

Onderwijs is veranderd. Geen krijtborden meer, saaie zwart-wit boekjes en klassikaal lesgeven is allang niet meer de standaard. Digitale onderwijsmethoden bieden de kinderen veel variatie in leren aan. Basisscholen bieden kinderen in de breedte ook veel meer aan dan vroeger. Elke school legt daarbij accenten op andere plekken.

  • In ons kindcentrum kiezen we bewust voor één klimaat met een duidelijke pedagogische visie, gebaseerd op de Kanjermethodiek
  • We willen uitblinken in taal, rekenen en lezen
  • We leveren maatwerk voor ieder kind
  • We zorgen voor binding in de buurt
  • We zijn het hele jaar open voor kinderopvang en/of onderwijs