PCBO De Ploeg - plusprogramma

Wanneer uw kind meer- of hoogbegaafd is, doen we er alles aan om passend onderwijs te bieden. We bieden onderwijs op maat voor begaafde kinderen.

PCBO PlusProgramma.

PCBO Apeldoorn biedt onderwijs op maat voor begaafde kinderen. Binnen dit programma krijgt uw kind de ruimte om zichzelf te zijn, meer kennis te verwerven en zijn grenzen te verleggen. Het PlusProgramma bestaat uit twee pijlers: de bovenschoolse PlusKlas en de PlusBegeleiding.

  • De PlusBegeleiding is het netwerk van PCBO Apeldoorn dat scholen ondersteunt in onderwijs aan begaafde leerlingen. Zo kan uw kind op zijn eigen school al meer begeleiding ontvangen. Ook is de PlusBegeleiding er voor leerkrachten en intern begeleiders die betrokken zijn bij uw meer- of hoogbegaafde kind en ondersteunt deze begeleiding jullie als ouders.
  • PlusKlas De (bovenschoolse) PlusKlas is een programma waar uw meer-of hoogbegaafde kind een dagdeel in de week naar toe kan. Deze PlusKlas vindt plaats op locatie PCBO De Regenboog – Osseveld. In deze PlusKlas is aandacht voor leer- en werkstrategieën en gaat uw kind samen met andere kinderen aan de slag met filosofie, expressie, emotionele training en diverse spelonderdelen. Ook ontmoet uw kind in deze klas andere leerlingen waarin hij zich kan herkennen en bij thuis kan voelen.

Meer weten? Stuur dan (wanneer mogelijk in overleg met de leerkracht of intern begeleider van uw kind) een mail naar plusbegeleiding@pcboapeldoorn.nl.