Onderwijsvernieuwing

Alles verandert: werk, carrières, de wereld en de manier waarop we met elkaar omgaan. Daardoor verandert ook het onderwijs. Het vraagt kennis en vaardigheden om je staande te houden in deze snel veranderende wereld. Wij bieden onze leerlingen een lesprogramma dat op die ontwikkelingen aansluit.

 

Op De Ploeg gaan we uit van de principes van Thinking for Learning. Dit concept is erop gericht leerlingen helder te leren denken.

De principes zijn:

 • Intelligentie kan groeien.
 • Uitdaging leidt tot interesse en interesse tot motivatie.
 • Betrokkenheid van de leerling bij de lesstof is noodzakelijk.
 • Aansluiting bij het referentiekader, begrip en de belangstelling van de leerling is belangrijk.
 • De interventies van de leraar zijn essentieel: leren volgt op het stellen van goede vragen.
 • Leerlingen moeten ook kunnen denken over hun denken (metacognitie).
 • De transfer van de nieuwe inzichten naar andere situaties moet gemaakt worden (“ dit is dus net als bij…”).

De resultaten zijn:

 • Leerlingen leren beter en sneller, ook – en met name – zwakkere leerlingen.
 • Leerlingen leren met meer plezier en betrokkenheid.
 • Leerlingen nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun leren.
 • Schooluitval vermindert door toegenomen motivatie.
 • Sociale en affectieve ontwikkeling van leerlingen versnelt.
 • Leerkrachten werken met nog meer plezier.

De Ploeg is een IPC school

In het International Primary Curriculum (IPC) staat het effectief leren centraal. De leerlingen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de leerlingen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen.

Cultuur met Kwaliteit (CMK)

De komende 4 jaar zullen we, in samenwerking met Gigant, werken aan het cultuuronderwijs op de Ploeg. Door subsidie kunnen we het cultuuronderwijs op onze school een impuls geven. Samen met Gigant gaan we een traject uitzetten van 4 jaar waarin we gaan kijken wat de behoeften zijn van kinderen, teamleden en medewerkers Doomijn. We zullen door Gigant gecoacht worden en gemonitord. We zijn ervan overtuigd dat kinderen zich op verschillende manieren ontwikkelen. Door goed cultuuronderwijs is er ruimte voor creatieve ontwikkeling, talentontwikkeling en 21e -eeuwse vaardigheden. Dit sluit naadloos aan bij hoe wij al werken met IPC. De gehele IKC werkt mee zodat er een doorgaande lijn komt voor cultuuronderwijs in de hele school. Het traject zal onder andere bestaan uit scholing voor collega`s, cultuuraanbieders komen meer op school om met groepen aan de slag te gaan of we brengen vaker een bezoek aan een culturele organisatie. Als school zijn we al langere tijd verbonden aan het Cultuurmenu, hiermee komen de leerlingen met alle kunstdisciplines in aanraking inclusief erfgoed. De activiteiten rondom CMK zullen meer gaan aansluiten bij de thema`s van IPC. Door mee te doen aan dit traject gaan we op zoek naar meer diepgang in de thema`s en zal de nadruk meer liggen op proces dan op het eindresultaat.