Onderwijsvernieuwing

Alles verandert: werk, carrières, de wereld en de manier waarop we met elkaar omgaan. Daardoor verandert ook het onderwijs. Het vraagt kennis en vaardigheden om je staande te houden in deze snel veranderende wereld. Wij bieden onze leerlingen een lesprogramma dat op die ontwikkelingen aansluit.

 

De Ploeg is een IPC school

In het International Primary Curriculum (IPC) staat het effectief leren centraal. De leerlingen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de leerlingen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen.

Thinking for Learning op De Ploeg

Op De Ploeg gaan we uit van de principes van Thinking for Learning. Dit concept is erop gericht leerlingen helder te leren denken.

De principes zijn:

 • Intelligentie kan groeien.
 • Uitdaging leidt tot interesse en interesse tot motivatie.
 • Betrokkenheid van de leerling bij de lesstof is noodzakelijk.
 • Aansluiting bij het referentiekader, begrip en de belangstelling van de leerling is belangrijk.
 • De interventies van de leraar zijn essentieel: leren volgt op het stellen van goede vragen.
 • Leerlingen moeten ook kunnen denken over hun denken (metacognitie).
 • De transfer van de nieuwe inzichten naar andere situaties moet gemaakt worden (“ dit is dus net als bij…”).

De resultaten zijn:

 • Leerlingen leren beter en sneller, ook – en met name – zwakkere leerlingen.
 • Leerlingen leren met meer plezier en betrokkenheid.
 • Leerlingen nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun leren.
 • Schooluitval vermindert door toegenomen motivatie.
 • Sociale en affectieve ontwikkeling van leerlingen versnelt.
 • Leerkrachten werken met nog meer plezier.