MR Basisschool De Ploeg

Iedere school hoort een MR (medezeggenschapsraad) te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden en ouders.

De MR bespreekt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van de school zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen.

De MR heeft het recht de school te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding of over bijvoorbeeld nieuwbouw.

Samenstelling MR

Boven (van links naar rechts):

Annique Dijkman (leerkracht)
Peter Zaagsma (ouder)
Petra van der Velden (leerkracht)

Onder:

Esther Teunis(ouder)
Anne-Marie Boks (leerkracht)
Marjolein Baars (ouder)

Jaarplanning MR 2021-2022

Vergaderdatum

Thema’s 

Maandag 26 september 2022

 • Vaststellen jaarplanning
 • Nieuwbouw
 • Pauzetijden
 • Jaarplan evaluatie
 • Nieuwe jaarplan
 • Jaarverslag MR 2021-2022 

Donderdag 24 november 2022

 • Vaststellen jaarbegroting MR
 • Controle begroting OR
 • Ouderbetrokkenheid 3.0

Maandag 16 januari 2023

 • RI&E
 • Oudertevredenheid voortgang n.a.v. ouderenquête

Donderdag 9 maart 2023

 • Ouderbetrokkenheid 3.0
 • Schoolplanning/organisatie 2023-2024

 

Maandag 8 mei 2023 (reserve)

 

Donderdag 27 juni 2023

 • Formatieplan 2022-2023
 • Schoolgids 2022-2023
 • Jaarplan evaluatie

De notulen van de MR zijn op te vragen door een mail te sturen aan mrploeg@pcboapeldoorn.nl

Het jaarverslag van de MR Schooljaar 2021-2022 is HIER te downloaden.