Intensieve taalklas

Wanneer uw kind een taalachterstand heeft, kan het gebruik maken van de intensieve taalklas. De Intensieve Taalklassen zijn verbonden aan tien basisscholen in Apeldoorn. De PCBO-scholen die verbonden zijn aan dit initiatief zijn: PCBO De Wegwijzer, PCBO Emmaschool en PCBO Prinses Margriet. 

Taalachterstand Wanneer uw kind een taalachterstand heeft dan kan het gebruik maken van de intensieve taalklas. De meeste scholen hebben deze intensieve ondersteuning in de groepen 1 en 2 maar ondersteuning in latere groepen komt ook voor. 

Taalklas voor nieuwkomers Wanneer uw kind nog niet zo lang in Nederland is en een grote taalachterstand heeft, volgt het taalonderwijs in een bovenschoolse taalklas. Als er plaats is, kan uw kind vanaf groep 5 twee dagen per week naar deze bovenschoolse Intensieve Taalklas. De taalklas wordt gegeven op basisschool De Zevensprong, Pythagorasstraat 384, Apeldoorn. In deze taalklas wordt uw kind taalvaardiger gemaakt. Het accent ligt op ontwikkeling van de basiswoordenschat. Er wordt veel aandacht besteed aan mondelinge communicatie en ‘begrijpen wat je leest’. Voor nieuwkomers zijn de leerlijnen vastgesteld voor de onderdelen: woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen. Scholen kunnen gebruik maken van dit initiatief om voor kinderen die na groep 4 instromen een ontwikkelingsperspectief op te stellen. 

Contact De Intensieve Taalklas is een initiatief van de gemeente Apeldoorn in samenwerking met de drie grote besturen voor basisonderwijs in Apeldoorn (waaronder PCBO Apeldoorn). Kijk voor meer informatie op de website van Intensieve taalklassen: www.intensievetaalklassen-apeldoorn.nl of mail (in overleg met de groepsleerkracht en/of intern begeleider) met info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl.