Wat is een Integraal Kindcentrum?

Een Integraal Kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar, waar zij gedurende de dag komen leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Alle ontwikkelingsterreinen van kinderen komen aan bod en de omgeving biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. School en kinderopvang werken nauw samen bij het begeleiden van kinderen gedurende de dag. Het centrum biedt kinderen de mogelijkheid voor een dagprogramma met minimale (alleen onderwijs) en maximale (onderwijs + opvang) uren. De openingstijden sluiten hierbij aan en zijn ruim.

Kenmerken van een IKC

  • Eén klimaat en pedagogische aanpak. In ons geval kiezen we voor de Kanjermethodiek, welke ook leidraad is voor de pedagogische aanpak in het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang
  • Uitblinken in taal, rekenen en lezen: de resultaten van ons onderwijs moeten van een hoog niveau zijn
  • Maatwerk voor ieder kind, waarbij we aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van onze leerlingen
  • Binding in de buurt. We staan open voor samenwerking met organisaties in de buurt
  • Het hele jaar zo veel mogelijk open zijn voor kinderopvang en/of onderwijs

Doomijn staat voor een goede start, voor een vertrouwde basis en voor blije kinderen. Wij zien onze kinderopvang als een bron van groei en als een aanvulling op thuis. Een veilige omgeving die je zorgvuldig kiest om je kind te laten spelen en opgroeien met andere kinderen. En vooral een fijne plek om samen de wereld te ontdekken.

In meer dan 160 locaties en met ruim 700 medewerkers geven wij dagelijks invulling aan onze rol als partner in opvoeding. Onze kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouders en buitenschoolse opvang vormen een waardevolle aanvulling op datgene wat kinderen thuis en op school meekrijgen.

Kinderen groeien wanneer je ze alle ruimte geeft om zichzelf, de mensen en de wereld om hen heen te verkennen. Ze leren terwijl ze spelen, ze ontwikkelen terwijl ze ontdekken. Bij Doomijn begeleiden we ze met stimulerende activiteiten en doordachte methodes, in een omgeving waar ze zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Omdat kinderen daar, volgens ons, recht op hebben. Bij Doomijn zijn alle kinderen in goede handen en zijn ze thuis in een wereld die ze vrij mogen ontdekken.

Meer weten over ons Integraal Kindcentrum?

Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van onze kinderopvang.

Contact