Identiteit

De Ploeg is een christelijke basisschool. De Bijbel met Gods woord is onze inspiratiebron. Wij werken op basis van respect voor elkaar en we proberen om te zien naar onze medemens.

Methode Trefwoord

Voor de godsdienstige vorming maken we gebruik van de methode Trefwoord. We vertellen verhalen, bidden dagelijks en zingen leuke, vlotte liedjes met een christelijke achtergrond. Ieder jaar is er uitgebreid aandacht voor het kerst- en het paasfeest. Ook gezinnen met een niet christelijke levensovertuiging zijn welkom op De Ploeg, maar we verwachten wel dat alle kinderen meedoen met onze lessen godsdienstige vorming en de activiteiten rond onze Christelijke feestdagen.